Как да стартираме бизнес с финансиране от европрограми?

Поддръжка на Wordpress сайтове - абонамент и еднократно съдействие

Когато говорим за кандидатстване по европейски програми за финансиране става ясно, че много от потенциалните кандидати не са наясно какъв е процесът за реализация на такъв проект. 

Ето защо ще се спрем малко по-подробно на стъпките по самото кандидатстване. Самият процес е сложен и изисква повече време. Точно поради тази причина консултантите от Флекси Про съветват да се свържете с фирма, компетентна в изготвянето на европейски проекти. Ето и шестте етапа, които описват как можете да стартирате бизнес с финансиране от европейски програми.

6 Етапа по кандидатстване за европроект

Етап 1: Подготовка за кандидатстване

Първо кандидатът преминава през подготвителния етап. Консултантите идентифицират проектната идея и нейното разработване на базата на внимателно проучване и надежден анализ. Често това може да се случи по време на първоначална безплатна консултация, за да се установят реалните Ви шансове за спечелване на финансиране. 

По време на консултацията ще получите съвети относно:

  • Коя европейска програма би се отразила най-добре на Вашия бизнес; 
  • Кои са отворените процедури, а също и с предстоящите такива; 
  • Какви са условията за кандидатстване по избраната процедура и дали отговаряте на тях;
  • Кои дейности по програмата ще бъдат най-подходящи за бизнеса Ви;
  • Какъв е размерът на финансовата помощ, от която имате нужда. 

Ако очакванията Ви съвпадат с предложените възможности, то значи може да се пристъпи към следващата стъпка.

Етап 2: Разработване на проект

Всяка проектна идея се разработва внимателно съгласно изискванията на Управляващия орган, посочени в Насоките за кандидатстване по съответната процедура. Извършва се предварителна оценка и прогноза на фирмата като се пресмятат броя точки, които ще получи проектното предложение, съгласно обявените критерии за оценка. В случай, че не Ви достигат точки, консултантите ще Ви дадат насоки относно това, което трябва да направите, за да попаднете в графа „подходящ кандидат“. Работата на консултантът се състои в това да попълни формуляра за кандидатстване, окомплектова пълната документация, да направи анализ на нуждите на съответната дейност и уточни в какъв период ще бъдат постигнати определените резултати.

Етап 3: Изясняване на целите

Постигането на цели е важна стъпка от кандидатстването по европейска програма. Трябва да се заложат такива цели, които са не само полезни за организацията, но и реално постижими. Вашият консултант, който е опитен специалист по изготвяне и управление на проекти, ще може да ви посъветва относно залагането на оптимални цели в проекта.

Етап 4: Избор на конкретна програма за кандидатстване

Още една важна стъпа е изборът на конкретна програма, за която да кандидатствате, като тя следва да бъде подбрана спрямо шансът Ви за одобрение. Вашият консултант ще може да предложи оптималните варианти с оглед Вашите цели и естество на бизнеса.

Етап 5: Изработване на проект за финансиране

Изготвянето на проектно предложение за финансиране е предпоследната стъпка от целия процес. Прилага се бизнес план, съобразен с всички изисквания и правила на оценителната комисия. Съветваме Ви да се обърнете към експерт, който да изготви проекта Ви, за да се избегнат неприятни грешки при попълването и подаването на документите и за да сте сигурни, че са изпълнени всички изисквания на конкретната програма.

Етап 6: Оценка на проектното предложение

Процесът по оценка от оценителна комисия протича по следния начин: 

  • Подават се документите в съответния срок за подаване на документите; 
  • Оценители оценят завършеността на документите и самото съдържание на проекта. 

Ако Управляващият орган Ви поиска допълнителни документи или информация, консултантът с който работите ще Ви съдейства. 

Експертът ще бъде до Вас и при подписването на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната институция. Прилага се стриктен контрол върху начина, по който се използват средствата, за да се гарантира, че те се изразходват в условията на прозрачност и отчетност, поради което се налага всяко проектно приложение да спазва определени изисквания, за да бъде одобрено.

За щастие консултантските фирми, специализиранi в изготвянето на европейски проекти, могат сравнително лесно да придвижат всяка бизнес идея от нейната планова фаза, през еврофинансирането, до крайното ѝ осъществяване. Това прави техните услуги изключително атрактивни за бизнеса.

Поддръжка на Wordpress сайтове - абонамент и еднократно съдействие

Add Comment

Super PR com 2020